aif.ru counter
28.05.2012 15:52
1724

Годовой отчет эмитента

Фото: АИФ

За 2012 год

Годовой отчет эмитента

За 2011 год

1. Титульний аркуш

2. Зміст

3. Основні відомості про емітента

4. Засновники

5. Чисельність працівників

6.Інформація про посадових осіб емітента

7. Володіння ЦП посадовими особами

8. Власники 10 відсотків

9. Інформація про загальні збори

10. Інформація про юридичних осіб

11. Інформація про випуски акцій

12. Опис бізнесу

13. Основні засоби

14. Вартість чистих активів

15. Інформація про зобов'язання

16. Обсяги виробництва

17. Собівартість продукції

18. Інформація про стан корпоративного управління

19. Органи управління

20. Залучення інвестицій

21. Баланс

22. Звіт про фінансові результати

23. Звіт про рух грошових коштів

24. Звіт про власний капітал

25. Примітки1

26. Примітки2

 

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых